Ernst Jünger

Ernst Jünger, (born March 29, 1895, Heidelberg, Ger.—died Feb. 16, 1998, Wilflingen), German novelist and essayist, an ardent militarist who was one of the most complex and contradictory figures in 20th-century German literature.

Zien is bij Jünger nooit iets louter passiefs – het is eerder een vorm van ‘aanval’. Het is hem voldoende om overal waar van Gestalt sprake is ‘een lege plaats, een venster open te laten, dat door de taal slechts kan worden omraamd en dat door de lezer met een andere bezigheid dan het lezen moet worden ingevuld’.

Zien is wat vanuit de geest “voor-ogen” komt. Zien is wat de werkelijkheid op je ogen drukt. De mens kan nooit zien waar precies het zien – fysisch, neuraal, biologisch – vandaan komt. Het brein is ontoegankelijk, de werkelijkheid is ondoorgrondelijk. Zien is volgens Ernst Jünger boven iedereen en alles staan. Ethisch, esthetisch en misschien zelfs boven de kunsten staan.

Zien is niet dwars door mens en dingen kijken, maar … och kijk en luister.

.

Barcelona april 27 2022 Robert Kruzdlo

Geef een reactie