Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag Barcelona 2022 15 april Foto Robert Kruzdlo

Op het eerste gezicht lijkt mijn leven een chaotisch samenraapsel van gebeurtenissen, herinneringen, dromen en warrige teksten. Van enige chronologische ordening is nooit sprake. Toch is mijn leven – het nu – verre van chaotisch, hij is de ordening van de chaos, een compositie waarin alles helder-comateus plaatsvindt. Uit die ordening ontstaat een fictieve werkelijkheid, maatschappelijk en culturele fictie, die misschien, niet de historische of “werkelijke werkelijkheid” is, maar die binnen mijn leven, een drift, overtuigingskracht heeft dat het zo had kunnen zijn, nooit moeten zijn of zou zijn.

Als je een zekere leeftijd hebt bereikt, zoals ik, zou je naar een afgelegen plek moeten verhuizen. Een plek waar niemand mij kent en je het risico vermijdt vrienden, nu ja, bekenden of vijanden tegenkomt. Waar je vredig kan leven met je ressentiment, woede en het HET: HET het brein.

Een plek waar de onzin van de zogenaamde feiten – die geen feiten zijn – kunt ontwarren, waar objectieve bevindingen van instituten – als UWV, SVB* – lachwekkend worden en alleen de wetenschappelijke feiten overblijven. Je erbij neerleggen dat illusies alleen een overtuigingskracht nodig hebben. En tel dan hoeveel mensen hierdoor de klos zijn geworden¡¡¡ (25.000 of meer¿)

Vrouwen, moeders kunnen de rest van hun leven in rouw leven en misschien worden er geen kinderen meer geboren.

Op Goede Vrijdag* denk je aan al die zijn gesneuveld door illusies.*

.

*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/06/bijlage-knelpuntenbrief-wet-en-regelgeving-svb

*Nederlandse christelijke schrijvers hanteren vaak het standpunt dat de vrijdag voor Pasen “goed” wordt genoemd, omdat de kruisdood van Jezus het noodzakelijke offer was dat verlossing van de zonde mogelijk maakte. 

Robert Kruzdlo

Geef een reactie