Wat is kracht Weijts & Vugt

Wij zijn weer overgeleverd aan krachten.

Christiaan Weijts De Groene Amsterdammer 10 april 2019

En toch. Toch ontbreekt in al die analyses nog één kracht, en die brengt me terug bij die lacherige, verblufte redacteuren: blind toeval, domweg geluk.

Geertjan de Vugt beeld Milo De Groene Amsterdammer 10 april 2019

De moderne mens is volgens Baudet een tovenaarsleerling die niet in staat is de krachten die hij zelf in het leven heeft geroepen te beheersen.

Mensen kunnen krachten ontketen, imperatieve kracht, krachten die boven het hoofd groeien kunnen zich op wonderlijke wijze ook wel eens tegen hemzelf keren.

De vraag is natuurlijk waar komt de kracht vandaan? Omdat niemand dat weet, waar kracht of een drift opborrelt, waar die in het brein samenspeelt is er maar een antwoord mogelijk: Het zijn gewoon uitspraken die zeggen dat het werkelijk willen van het doel het willen van de middelen met zich meebrengt: Het doel heiligt de middelen.

Gewoon domweg verblindend geluk als het slaagt.